سالیدیفا

گزارش تغییرات

گزارش تغییرات

تمام تغییرات مهم در این صفحه اشاره میشه

[2.2] - 2024-04-09

Added

Changed

[2.0] - 2024-04-04

یه تغییر بزرگ!

Changed

Fixed

  • Fixedمرتب سازی مجدد ترتیب دروس طبق منبع اصلی

[1.2] - 2024-03-22

نوروز 1403 مبارک!

Added

  • Addedایجاد بخش جدید برای معرفی ابزار های توسعه سالیدیتی

    Changed

  • Addedصفحه اصلی بازطراحی صفحه اصلی

Fixed