سالیدیفا

محاسبه حجم بایت کد قرارداد هوشمند با Hardhat Contract Sizer

در مقالات قبلی از اهمیت کنترل حجم قرارداد هوشمند صحبت کردیم و حتی با ترافل کانترک سایز، حجم اسمارت کانترکتمان را نیز محاسبه کردیم.

حال برای کسانی که به هارد هت را به ترافل ترجیح می دهند، قرار است انجام همین کار با hardhat contract sizer انجام بدیم.

چگونه حجم یک باید کد یک قرارداد هوشمند را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه حجم بایت کد نیاز به ابزار داریم. در این مقاله این کار را با hardhat contract sizer انجام می دهیم.

چگونه حجم یک باید کد یک قرارداد هوشمند را محاسبه کنیم؟

۱- ابتدا hardhat contract sizer را با دستور زیر نصب می کنیم

npm install –save-dev hardhat-contract-sizer

این پکیج را به hardhat.config.js اضافه می کنیم

require(‘hardhat-contract-sizer’);

در همان فایل کانفیگ را مطابق تنظیمات زیر قرار می دهیم

contractSizer: {
alphaSort: true,
disambiguatePaths: false,
runOnCompile: true,
strict: true,
only: [‘HelloWorld’],
}

در نهایت حجم اسمارت کانترکت را با دستور زیر بدست می آوریم

npx hardhat size-contracts

البته بدون کامپایل هم میشود سایز را بدست آورد:
npx hardhat size-contracts –no-compile

ابزارها:

  • hardhat contract sizer